Kayıtlar

Aralık, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Influence of Social/ Peer Pressure

"People feel like need to obey social norms therefore adopt behavioral patterns that comply their desired groups. This may strenghten the sense of belonging.
Message Content:

Be short and to the pointThe language understood by the target groupBe entertaining for the target groupBe attention grabbingBe interesting and relevant to the target groupBe actionable (interactive and calling to action)Include elements to facilitate vira effects (incentives for sharing, as little as advertising as possible, include self expressive aspects)

Personality traits that may influence perception

InnovativenessOpinion leadershipConcern of privacyLove of shoppingTime consciousnessPersonel attachmentPrice consciousnessPlayfulness (spontaneously..)Information-seeking behaviour
Resim

8tracks

Yeni dolanmaya başladığım bir site... Hazır playlistler bulmak çok hoş.. Yeni şarkılar öğrenmek, eskileri ve unutulanları hatırlamak için daha iyi bir yol olamazdı.

ülke gündemimizden: dinmeyen yaramız eğitim

Zaman zaman benzer şablonlar içinde yeniden ısıtılıp, konulan bir çok dernek ve vakfın elinden geldiğince iyileştirme çalışmalarında bulunduğu ülkemizin dinmeyen susuzluğu gibidir eğitim.
Eğitimin önemi: bir insan için yenilen aş, içilen su gibi elzem ve vakur bir konudur. Özellikle milletimiz için, bir meşale, aydınlık ve refah verecek yegane konudur eğitim... Gündemimizden düşmeyen, sosyal sohbetlerimizde ara ara tekrarlanan kör düğüm olmuş bir halat gibidir adeta...
Bu konuyu dile getirme isteğimin temelinde; kabaca hesaplarsak: 8000 yıllık dünya tarihinin hemen hemen yarısında egemenlik ve üstün bir topluluk olarak yaşamış olan Türk milletinin kabiliyet, çalışkanlık ve azim gibi birçok vasfını yeterince etkili kullanamıyor ve dolayısıyla, dünya üzerinde birincil derecede önem arz eden vatanımızın kaynaklarını, stratejik konumunu bağımsız ve etkili kullanamıyor olmamızdır.
Bugünkü gündemimize bir bakınız. Cinayetler, tecavüz olayları, aile içi şiddet, soygun ve hırsızlık ve daha bi…

2010 sonrası uzgörü

Dünya 1947 Bretton Konsensus'u ile kapitalist ekonomik düzenin temellerini attı. Devletler o tarihten bugüne giderek ekonomik faaliyetlerini küreselleştirmek zorunda kaldı. Daha fazla üretmek, daha fazla satış yapmak dolayısıyla aşırı tüketimi teşvik eden dev şirketler bu anlaşma ile doğdular.
Bugün aşırı tüketimimiz ekolojik sisteme zarar vermektedir. İnsanlar ihtiyaçlarından fazlasını tüketerek eşit dağılmamış kaynakları kullanırken, gelişmemiş milletler işsizlik, eğitimsizlik, açlık gibi büyük temel sorunlar içinde bir yaşam sürdürüyorlar. Örneğin, Hindistan'da 300 milyona yakın insan üst düzey bir refah içinde yaşarken, 200 milyonluk bir kesim ise ihtiyacını karşılayacak bir tuvalete dahi sahip değil... Bugün, dünya üzerinde bunun gibi birçok örnek var. Bu örnekler küresel ekonomik politikaların ve sistemin adeletsizliğini gösteren somut örneklerdir.
Diğer yandan dünyamız bir sene boyunca tükettiği kaynağın sadece beşte birini aynı sene içinde üretebiliyor. Tükettiğimiz 5&…

How Music is good for your brain?

Resim
What's the Latest Development?

Listening to Mozart probably won't make you smarter but music can positively influence your brain in other ways. If you listen to soothing music, for example, studies show that the body's stress levels drop due to a decrease in the stress hormone cortisol. And listening to upbeat music can increase the number of antibodies in your system which are crucial to identifying and eliminating harmful bacteria and viruses. Listening to cheerful music can distract you enough to take away your anxiety and help you perform better. 
What's the Big Idea? Music is increasingly used as a therapy to treat brain injuries such as those sustained by Congresswoman Gabrielle Giffords. The idea is that because music is represented by different areas of the brain, it can access deeper neural pathways. "Music then helps patients connect the stored knowledge of words through songs and helps create the new connections needed for speech. This same idea has been…

500daysofsummer

Resim
Filmi yeni izleme fırsatım oldu. Etkileyici -daha doğrusu bazı mükemmel aşk filmlerinden (kadınların etkilendiği, yönetmenin teker teker her etkileyici motifi sergilediği beyaz perde klasikleri -sonsuz aşklar-) daha gerçekçi buldum.-. Filmi tamamladıktan sonra, summer karakterini analiz etmeye ve içindeki motivasyonu (neyi neden yaptığını anlamak.) tanımlayamaya çalıştım. Duygusal -sentimental- bir erkek profili bir aşk filmi klasiği olarak yeniden karşımızdaydı. Dolayısıyla, Summer aralarındaki ilişki başladığında ciddi bir ilişki istemediğini belirtmesine rağmen, büyük beklentiler içinde geçiveren 2 bahar arasında kalmış; baharı görememiş bir aşk yaşandı. Filmde anlatılan olaylar arasında düşünüp sentez yapmaya çalışırken aklıma son zamanlarda okuduğum "safari hikayesi" geldi. Biraz Freud'çu bir yaklaşım sayılabilir, fakat ilişkilerin tüm karmaşasını sadeleştirdiğimizde 2 motif çıkıyor. Safari hikayesinde erkek aslanın, erkek çocuklarını kıskandığı için öldürme girişi…

Uçurtma Avcısı

Khaled Hosseini'nin son dönemlerde yazdığı romanı... Filme de uyarlanmış bir hikaye... Kitabı beğendim. Arkadaşlarımla bu kitabın ve diğer romanların içindeki dokulardan örnekler vererek derin bir sohbet içindeyken bir sentez yapma fırsatım oldu. Kitaptaki olaylar duygu yüklü; hüzünlü  -durup, yutkunacağımız türden-... Hikaye, doğu kültürü çerçevesinde geçtiği için doğu milletinin duygusal ve ahlaki yapısı ile bu insanların başlarına gelen trajik olaylar zihnimde apayrı bir mizansen yakaladı... Batının benzer konular üzerinden ilerleyerek kendini birazcık tekrar ettiği dönemde, doğunun hikayelerine ihtiyaç duyacağız. Doğuda bunun gibi yaşanan bir çok hikaye vardır muhakkak... Dilerim yazarlar doğudaki yaşamları daha çok kaleme alırlar.

Eğitim Düzeyi ve Kayıtdışılık

İzak Atiyas ve Ozan Barış'ın Tüsiad için hazırladığı "Türkiye'de Büyümenin Kısıtları: Bir Önceliklendirme Çalışması" raporunda araştırmacılar, hızlı ve kaliteli büyümenin önündeki engeller arasında kayıtdışılığı da sayıyor. Değindikleri en önemli nokta; kayıtdışılık ile eğitim düzeyi arasındaki ters ilişki. Bir ülkenin eğitim düzeyi arttıkça kayıtdışılık oranı azalıyor. Öte yandan kayıtdışılık arttıkça verimlilik düşüyor. Büyüme bundan olumsuz etkileniyor. Erol Taymaz'ın yaptığı bir araştırmada, Türkiye'de girişimcilerin eğitim düzeyinin kayıtdışında kalıp kalmama seçimlerinde önemli rol oynadığı saptanmış. Öte yandan kayıt içindeki firmaların verimliliğinin kayıtdışında olanlardan 1.5 kat fazla olduğu da bulgular arasında yer almış.
 Bu nedenle, 25 yaşından büyük olanların ortalama eğitim düzeyinin "orta ikiden terk" olduğu, 69 ülke arasında Pisa performanslarına göre 41.sırada bulunan Türkiye'de "merdiven altı sektörünün" büyüklüğüne …

Basit Ol! Gerçek Ol! Doğru Zamanda Ortaya Çık!

Pazarlama dünyasında son 30 yıla damgasını vuran "konumlama" veya "positioning" kavramını Al Ries'la birlikte yaratan pazarlama ustası Jack Trout sonunda İstanbul'daydı... MediaCat Dergisi tarafından düzenlenen Marketing Forum 2011'in konuğu olarak gelen Trout, "Yalın ve Apaçık - Büyük strateji" başlıklı konuşmasında pazarlamacılara kafa karışıklığından kurtulup basit, sade ve "apaçık" olan stratejiyi keşfetmenin yollarını anlattı. Hatırlarsınız geçen yıl da Marketing Forum'un konuğu olarak Al Ries'ı ağırlamış ve yönetim kurullarında analitik düşünceyle bütünsel düşüncenin, yöneticiyle pazarlamacının savaşını dinlemiştik.
Çok kısaca, "bir ürünü, hizmeti, markayı, kişiyi veya fikri kimin satın alacağının belirlenmesi" olarak tanımlayabileceğimiz "konumlama" ilk kez Trout'un Haziran 1969'da Industrial Marketing adlı dergi için yazdığı makalede ortaya koyduğu bir kavram. Ancak bu kavram 1981'de T…

zaman döngüsü

Eğitim sistemimizin karmaşasından ve dağanıklığından dolayı bir çok insan yanlış yetişiyor. Onlara bilgi yumağını seriyoruz. Gerekli gereksiz hayal kurmayı öğretmeden, teori üzerine teori aşılıyarak, konuları özümseyebileceğimizi düşünüyorlar. Aldanıyorsunuz efendim, yok böyle bir insan... Birer hapmış gibi ders üzerine ders yutturup, vitaminlerini sindirmemizi istiyorlar. Zihnimizde bir kitaplık varmış gibi kitap üzerine kitap ezberletiyorlar... Yığın dolusu insan cesaretini bu sebeple kaybediyor. Hayat ile okulu ilişkilendiremiyor, dolayısıyla umursamadan, çaba sarf etmeden, bilgilerden faydalanmadan eğitim dönemini geçiriyor.  Bugün ortalama bir öğrenci 10-15 ders alıyor ve herbirine bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor. Bunların yanı sıra yaşımın getirdiği bir sürü dikkat dağıtıcı olay zihinleri kurcalıyor. Tüm gün dersler üzerine enerji sarf etmekle geçiriliyor. Kitap okumak, film ve ya dizi izlemek, oyun oynamak, gezmek, araştırmalar okumak, girişim fikirleri üretip hayata geçir…

İthalat ihracat verileri & büyüme oranlarını doğru yorumlayın

Dış ticaret verilerini yakından izliyoruz. Ancak, yapılması gereken yapısal sorunlara ilişkin değişimlerin gereğini tartışmıyoruz.
Bir ülkenin ihraç ettiği ürünlerin niteliği ne kadar karmaşıksa ya da teknoloji ve verimlilik düzeyi ne kadar yüksekse o ülkenin orta ve uzun dönemlerde daha yüksek büyüme düzeyine ulaşması beklenir. Türkiye ileri teknoloji içeren ürün ihracatında başarılı değil. Orta düzeyde teknoloji gerektiren ürünlerin ihracat oranı 10 yıl içinde %20'lerden 30-35'lere yükselmiş. Buna karşın teknoloji içeren ürünlerin payı %2-2,5 düzeyinde kalmış.Ülkeler geliştikçe becerileri çeşitleniyor ve karmaşıklıkları daha da artıyor. Yani, ülkelerin ihraç ettikleri ürünlerin kaç tanesinin başka ülkeler tarafından üretebildiğini ya da ender ürün olup olmadığı ülke için gelişmişlik göstergesi. Türkiye için yapılan çalışmalar bizim  halen sıradan ürün ihraç eden bir ülke konumunda olduğumuzu gösteriyor.Otomotiv, makina gibi yüksek ithal girdili imalat sanayi ürünleri ithalat…