Karakter Testi-C.Jung

C.Jung Karakter Analizi
Aşağıdaki ikili cümlelerden hangisi sizi daha iyi ifade eder?
birisini seçerek ilerleyin. Sonrasında sorularda yaptığınız seçimleri soru numarasına ait olan Harf koduna göre eşleştirin. A, B, C, D grupları içerisindeki seçim adetleri bulun. Ağırlıklı olarak hangi harf çıktınız. Karakter dağılımınız aşağıda…
1.       İşi bitiririm
2.       Problemlerimi sistemli bir şekilde ele alırım

3.       Organize olmaya dikkat ederim
4.       İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırım

5.       Takım çalışmasının faydalarına inanırım
6.       Yenilikten hoşlanırım

7.       Geçmişten çok gelecekle ilgilenirim
8.       İşlerin zamanında yetişmesi benim için çok önem taşır

9.       İşlerin sonuçlan

10.   ması benim için önem taşır
11.   İnsanların motive edilmiş olarak çalışmaları benim için önem taşır

12.   Problemleri yaratıcı bir şekilde çözerim
13.   Planlamamı dikkatle yaparım

14.   Kendi hedeflerimi belirlerim
15.   Performansımdaki ölçüm kriterlerimi kendim belirlerim

16.   Başladığım işleri yöntemlere uygun olarak bitiririm
17.   Başkalarının ihtiyaçlarına ilgi gösteririm

18.   İnsanları iyi anladığımı zannediyorum
19.   Yenilikçi olduğumu zannediyorum

20.   Daima yeni yeni olanaklar ararım
21.   İşlerimin geciktirilmesine tahammül edemem

22.   İletişimde hemen sadede gelinmesini isterim
23.   Kişilerin görüşlerine değer verilmesini isterim

24.   İlerisi ile ilgili tahminler, projeler yaparım
25.   Bir metod dahilinde çalışmak benim için önem taşır

26.   Uzun vakit alan tartışmaları sevmem
27.   Mantığımın duygularımı kontrol ettiğine inanırım

28.   Yöntemlerin performans için iyi birer rehber olduklarına inanırım
29.   İnsanları iyi dinlemenin gerekli olduğuna inanırım

30.   İşbirliği benim için çok değer taşır
31.   Devamlı gelişmek benim için çok değer taşır

32.   Çevremdekilere tartışırken yeni görüşlerin ortaya çıkmasına çalışırım
33.   Aynı anda birkaç proje ile meşgul olur ve bitiririm

34.   Güç işleri bitirmekten zevk alırım
35.   İnsanların konulara gösterecekleri tepkiyi önemserim

36.   Kendimle ilgili olarak kendi kendime sorular sorarım
37.   Gözlemin ve bilgi toplamanın önemine inanırım

38.   Kendimi kararlı bir kişi olarak görürüm
39.   Eyleme geçmeden gerekli tahlillerin bitmiş olmasını isterim

40.   Belirli bir zaman içinde tek bir konuya dikkatimi veririm
41.   Bir gruptaki havayı sezebilirim

42.   Yardımlaşmayı severim
43.   Araştırmayı severim

44.   Yeni projeler araştırılmasında çalışmak bana zevk verir
45.   Hedeflere yönelik çalışmak bana zevk verir

46.   Zaman kaybetmekten hoşlanmam
47.   Duygularımı insanlara rahatça ifade edebilirim

48.   Fikirlerle oynamayı severim
49.   Önemli kararların ihtiyatla ve dikkatle alınmaları gerektiğine inanırım

50.   Uzun ve ağır yürüyen görevlerde sabırsızım
51.   Ayrıntıların üzerine dikkatle eğilirim

52.   Bilimsel yaklaşımlardan hoşlanırım
53.   Kendimi insanlar arasında işleri kolaylaştıran bir kişi olarak görürüm

54.   İnsanlar tarafından sevilmekten hoşlanırım
55.   Zihnim durmadan çalışır

56.   Bir yenilik yaratmak benim için değer taşımaktadır
57.   Amaca ulaşmak benim için değer taşımaktadır

58.   Gecikmelerin problemler yaratabileceğine inanırım
59.   Duyguların problemler yaratabileceğine inanırım

60.   Hayal gücümü sık sık kullanırım
61.   Sistemli düşünme gücümü sık sık kullanırım

62.   Doğru olduğunu bildiğim hedefe ulaşırım
63.   Hedefe doğru bildiğim yöntemle ulaşırım

64.   Ölçümleme foksiyonum benim için önemlidir
65.   İnsanları yönlendirme fonksiyonum benim için önemlidir

66.   Bir işin yapılması için insanların birbirine ihtiyacı olduğuna inanırım
67.   Gelişmenin insanlar için bir ihtiyaç olduğuna inanırım

68.   Soyut kavramlar benim için çok zevklidir ve ilgi çekicidir
69.   İki ile ikiyi çok çabuk toplayabilirim

70.   Sonuca zamanında ulaşılmasının gerekli olduğuna inanırım
71.   İnsanlar arasında iyi ilişkilerin gerekli olduğuna inanırım

72.   Yöntem ve gelişme arasında gelişmeyi ön planda tutarım
73.   Yöntem ve gelişme arasında yöntemi ön planda tutarım

A:           1, 8, 9, 13, 20, 21, 25, 32, 33, 37, 44, 45, 49, 56, 57, 61, 68, 69

B:            2, 3, 12, 14, 15, 24, 26, 27, 36, 38, 39, 48, 50, 51, 60, 63, 72

C:            4, 5, 10, 16, 17, 22, 28, 29, 34, 40, 41, 46, 52, 53, 58, 64, 65, 70

D:           6, 7, 11, 18, 19, 23, 30, 31, 35, 42, 43, 47, 54, 55, 59, 66, 67, 71

İlgili karakterler: A-B-C-D sırasıyla
Davranış
Aslan
T.Kuşu
Y.Balığı
Baykuş
Temel özellikler /Güçlü yanlar
İstediğini elde eden, hırslı
Kişilerle ilişki kuran, sosyal
Uzlaştıran, arabulucu
Gerçekleri bulan, faydayı öne çıkaran
Konuşma konuları
…Yapacağım. Sonuçlar, ulaşmak istedikleri. Objektif konuşur. Önemsiz sohbetlere girmez.
…İsterim. Hayal ve arzular. Kişisel duygularını paylaşır. Hikayeler anlatır.
…Hissediyorum. Duygular. Kişisel duygularını paylaşır.
…Düşünüyorum. Rakamlar, gerçekler. Objektif konuşur. Önemsiz sohbetlere girmez.
Konuşma tarzı
Belirtir, emreder. Dolaysız konuşur.
Belirtir, emreder. Dolaysız konuşur.
Sorar. Dolaylı konuşur (zorlayıcı değil)
Sorar Dolaylı konuşur (zorlayıcı değil)
Ses tonu
Daha yüksek Vurgulama için sesini kullanır
Daha yüksek. Vurgulama için sesini kullanır.
Daha alçak. Ses tonunu pek değiştirmez
Daha alçak. Ses tonunu pek değiştirmez
Konuşma Hızı
Çok hızlı
Hızlı
Daha yavaş
Orta
Beden dili
Öne eğilir. Mimikleri sınırlı ve ya yoktur. Yoğun göz teması, amaçlı hareketler
Öne eğilir. Mimikleri kontrollüdür. Göz teması iyi - başka yere bakabilir. Çokça el-kol hareketi kullanabilir.
Arkasına yaslanır. Mimikleri fazla değil. Göz teması iyi. El-kol hareketi kullanır.
Arkasına yaslanır. Mimikleri sınırlı veya yoktur. Göz teması sınırlıdır. El-kol hareketleri sınırlıdır.
İletişim tarzı
Dolaysız. Sözünü sakınmayabilir. Resmi
Canlı, heyecanlı. Fazla sert konuşabilir. Resmi değil, rahat
Hayalle karışık düşünceler. Konuşmaları belirsizlik taşıyabilir. Resmi değil, rahat
Belirli, az ve öz. Net, mantıklı. Resmi, gerçekçi.
Tepki verişi
Zorlayıcı görünebilir. Daha mesafeli ve temkinlidir. Aklı meşgulmüş gibi görünebilir.
Açık ve sıcak. Canlı ve hevesli. Sohbetin tadını çıkarır.
Dostça. İstekli. Sohbetin tadını çıkarır.
Tepkisiz görünebilir. Mesafeli ve temkinlidir. Aklı meşgulmüş gibi görünebilir.
Dinleme tarzı
Kötü bir dinleyici olabilir. Konuşmayı yönetmek ister.Sözü kesebilir/Özetlemeyi sever.
Dinler. Sölenenlere cevap verir. Çok konuşur.
İyi bir dinleyici. Söylenenlere cevap verir. İlgili
Dinler- ama dinlemiyor gibi görünebilir.
Motive eden unsur
Sonuçlar
Alkış
Onay
Etkinlik
Başarıya götüren unsur
Baskı ve değişim
Teşvik ve eğlenme
Birliktelik, destek
Bilgi, kesinlik
Öfkeyi ifade biçimi
Sabırsız, saldırgan
Kolaylıkla sinirleri bozulabilir. Patlayabilir
Ilımlı. Bocalayabilir.
Hemen kızmaz. Mantıklı yaklaşım
Çalışma Tarzı
Önceliklere göre çalışır. Öncelik listeleri hazırlar. Birkaç işi birarada yapar. Yoğun, hızlı, yeni fikirler üretir.
Plansızdır. Özgürlüğü sever. İnsan ilişkileri fazla olmalı. Aranacak kişilerin, gidilecek yerlerin listesini hazırlar.
Rahat, işbirlikçi. Daima yardıma istekli uyumlu aciliyet duygusu güçlü değil
Ayrıntılara dikkat eder. Adım adım çalışma. Belirli bir sırada çalışır. Yapılacaklar listesi hazırlar. Konuları tek tek ele alır, düşünerek çalışır.
Ofis ortamı
Foksiyonel bir düzen kurar. Öncelik sırasına göre çalışır
İlginç şeyler, ufak elektronik aletler, ufak süsler, hediyeler
Duygusal hatıralar. Aile ve arkadaş fotoğrafları masası karışık görünebilir
Başvuru materyali yakınındadır. Fazla miktarda evrak bulunur. İşlerini gruplar.
Çalışma temposu
Hızlı çalışır. Değişimi sever
Daha hızlı çalışır. Çabuk sıkılır. Bir işten öbürüne atlar.
Daha yavaş/ nadiren aceleci. Değişmek için zamana gerek duyar. Baskıyı sevmez.
Yöntemsel çalışır. Düzenli bir iş akışı vardır. Önceden belirlenmiş rutin işi sever.
Grup içi rolü
Lider-yönetmek ister
Ahenk sağlayıcı- ilgi merkezi olmak ister
Uzlaştırıcı-gruba dahil olmak ister
Bilgi sağlayıcı-odaklaşmak ve yön bilmek ister
Stres altındayken
Emirler verir
Saldırır
Pes eder
Kaçınır
Sevmedikleri
Zaman israfı
Tekerleği yeniden keşfetmek
Çatışma
Yanılmak
Tarzı
Resmi
Resmi olmayan
Uyumlu
Resmi
İletişim kurarken
Yapın: kısa ve etkili konuşun. İşin özüne inin/ Seçenekler sunun. Denetimin onlarda olduğunu hissettirin. Yapmayın: bocalamayın, lafı dolandırmayın, fazla kişiselleştirmeyin
Yapın: İlgi gösterin, kişisel katılım gösterilmeli, iltifat edilmeli. Yapmayın: hemen iş konuşmaya başlamayın, detaylar üzerinde çok durmayın, onu küçümsemeyin.
Yapın: Rahat olun. Zaman verin. Uzlaşmaya çalışın. Yapmayın: Acele ettirmeyin. Onlarla çatışmayın.
Yapın: Gerçeklerden söz edin. Net olun. Neyi ne zaman yapacağınızı tam olarak anlatın. Yapmayın: Belirsiz, tutarsız ve ya mantıksız konuşmayın/ Fazla rahat olmayın
Kararlarında dayanak noktası
Hedeflerine ulaşmak
Sezgiler
Duyguları
Gerçeklikler
Gelişim Önerileri
Daha fazla dinlenmeli. Daha az baskı uygulanmalı. Rekabetçi ve bağımsız tarafı törpülenmeli. Daha fazla kişisel, daha az görev odaklı olmalı. Daha sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Daha az lütufkar olmalı. Daha az iş yüklenmeli. Abi duygular daha az gösterilmeli. İşleri tamamlamak için kendine daha uzun süre vermeli.
Detaylara daha fazla dikkat. Fazla sert çıkışlardan kaçının. Başkalarını sindirmeyin. Konuyu işe daha hızlı getirin. Fazla tepki vermeyi ve dramatik davranışları önleyin. Daha az konuşun. İlgili hep kendinize çekmeyin. Fikirlerinizi objektif şekilde aktarın. Sohbetlerde baskın davranmayın.
Temponuza dikkat edin, fazla ağır kalmayın. İnsiyatif kullanıp harekete geçin. Görevlere bitirme tarihleri koyun. Kendinizi daha fazla kabul ettirin. Olayları kişiselleştirmeyin. Düşüncelerinizi düzenleyin. Baskı altındayken bocalamayın.
Gerçeklere ve rakamlara verdiğiniz önemi azaltın. Sezgilerinize güvenin. Daha esnek olun, mükemmelliyetçilikten kaçının. Yargılayıcı olmayın. İlişkilerinizi geliştirin. Fazla ayrıntıdan kaçının. Daha doğal olun. Daha fazla övün. Soğuk davranmaktan kaçının.
Hedefler
Çok sayıda hedef saptar. Sonuçlara odaklanarak hedefinize ulaşın
Hedefler yaratıcılığı öldürür. Hedeflerinize, onlardan diğer kişilere de söz ederek ulaşın.
Kendini hedefine adama konusunda temkinlidir. Hedeflere başkalarıyla birlikte ulaşın
Hedeflere zamanında ulaşılmalı. Son tamamlama tarihi konusunda daha esnek olun.
Takdir edilmek istediği özellik
Verimlilik. Etki yaratma
Katkı. Başkalarına fırsat tanıma
Katılım. Başkalarını da düşünme.
Kalite. Doğru yargılar.
Tercih ettiği ödül
Güç
Takdir
Onay
Sorumluluk
Diğerlerine ilgi verişi
Daha fazla sorumluluk verir. O kişiden beklentileri yükselir.
Başkalarına o kişiden bahseder. Fikirlerini sorar. Bol bol över.
"Teşekkür ederim" der. Kart, çiçek, hediye gönderir. Kişiye kendini özel hissettirir.
Yargılarınıza değer verir. Daha fazla özerklik tanır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım