İthalat ihracat verileri & büyüme oranlarını doğru yorumlayın

Dış ticaret verilerini yakından izliyoruz. Ancak, yapılması gereken yapısal sorunlara ilişkin değişimlerin gereğini tartışmıyoruz.
  • Bir ülkenin ihraç ettiği ürünlerin niteliği ne kadar karmaşıksa ya da teknoloji ve verimlilik düzeyi ne kadar yüksekse o ülkenin orta ve uzun dönemlerde daha yüksek büyüme düzeyine ulaşması beklenir. Türkiye ileri teknoloji içeren ürün ihracatında başarılı değil. Orta düzeyde teknoloji gerektiren ürünlerin ihracat oranı 10 yıl içinde %20'lerden 30-35'lere yükselmiş. Buna karşın teknoloji içeren ürünlerin payı %2-2,5 düzeyinde kalmış.
  • Ülkeler geliştikçe becerileri çeşitleniyor ve karmaşıklıkları daha da artıyor. Yani, ülkelerin ihraç ettikleri ürünlerin kaç tanesinin başka ülkeler tarafından üretebildiğini ya da ender ürün olup olmadığı ülke için gelişmişlik göstergesi. Türkiye için yapılan çalışmalar bizim  halen sıradan ürün ihraç eden bir ülke konumunda olduğumuzu gösteriyor.
  • Otomotiv, makina gibi yüksek ithal girdili imalat sanayi ürünleri ithalat faturalarımızı kabartmıştır. 2002 yılında %56 oranında olan ithalat oranı, 2007 yılında %62'ye yükselmiştir. Bu durumu ithalat bağımlılığı olarak değerlendirmeden, bu sektörlerin toplam ihracat içinde yükselip yükselmediğine bakmak gerekir.
İthalat ve ihracatın büyüme ile olan ilişkisini unutmayalım. Büyüyoruz ama nasıl bir büyüme içindeyiz; ülkeler arasında nasıl bir ivme içindeyiz? sorularına cevap arayalım.
kn: gazi erçel

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım