Kayıtlar

Ekim, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

kapitalizm nedir ne değildir

Resim
Temmuz 2007'de Economist dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, "Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılışı... Kapitalizmin komünizmden iyi olduğunu kati olarak kanıtladı."

Kapitalizm,  Adam Smith'in çığır açıcı The Wealth of Nations kitabında ilk teorik uygulaması ile tanımış olsa da bu kavram yüzyıllar önce uygulamaya geçirilmişti. Kapitalizm bazı yönleriyle tarihin kendisi kadar eski çünkü satıcılar ve alıcılar, pazarlar ve tüccarlar daima var oldu.

Bu bölümü her ne kadar birleştirici ve şeffafça geçmek istesem de açıklamam gerekli. Kapitalizm kavramının endüstriyel üretimi ile pompalanması kapitalizm kavramını teorinin ötesinde gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Bahsedilen tarihsel durumlarda satıcıların ellerinde bu denli güçlü silahlar yoktu. -tarihsel düzleme göre değişmek üzere; metal'in bulunuşu, gemilerin kullanımı gibi büyük gelişimler de satıcıların daha fazla mala ve pazara erişmelerine olanak sağladı. Fakat, sanayi devriminin yarattığı exponenti…

Hatırlamak mı yetenek, unutmak mı eksiklik?

Resim
http://www.ntvmsnbc.com/id/25384684/ "10 yıldır hiçbir şey unutmayan adam"


Bu haber özellikle kilit bir soru ile konu hakkında masaüzerinde dağınık duran düşüncelerimi düzenledi, ve yazma ilhamı verdi. Tabiki bu haberin yanında akıla gelen sorunun bu tepkime etkisi büyük... -soru: Hatırlamak mı yetenek, unutmak mı eksiklik?- Sokrates'in de övgüyle durduğu gibi, soru soranın gücü şekillendirdiğini daha farklı biçimde görmüş olduk.
Hatırlıyor olmak daıma ıyıdır derım.. onemlı olan duyguları sureklı tadıp tanımlıyor olarak giderek aşırılıktan, takıntılıktan uzaklaşmış biçimde yaşamımıza ait olaylara olgunlukla, ders alarak bakabilmektir. Ancak psikolojikman da unutabiliyor olmamız sayesinde kendimizi daha rahat hissedebiliyor ve dolayısıyla yukarıda bahsettiğim kişisel gelişimimize -olgunluğa- ulaşabiliyoruz. Velhasıl, bu iki kutup arasında terazinin kefelerini dengede tutabilmeliyiz.. kavram fena olmadı gıbı..

İlerlersek, Hatırlamak çok önemli bir durumdur. Bu sayede biri…

Fayda? Kime göre? Neye göre?

İnsanoğlu özellikle ürünlerin giderek birbirlerine benzediği küresel pazarda, -aşırı rekabet sonucu- fayda kavramındaki rasyonel bakışını giderek duygusal karar mekanizmasına bırakmaktadır. Son karar, muhakkak rasyonel olarak tasarlanır, fakat artık insanların konu hakkındaki bilgileri excessive pazarlama; bilgi aktarımı nedeniyle zihindeki marka ağı oldukça geniş olmasından kaynaklı olarak çok daha duygusaldır. Nöro pazarlama çalışmalarının en büyük örneklerinden biri olan Coke & Pepsi deneyinde, denekler Pepsi içmelerine rağmen içtiklerinin Coke olduğunun söylenmesi Pepsi içtiklerini bildikleri sefere ait tatmine oranla 10 kat daha fazla zihinsel uyarı gözlenmiştir. Coke bunu bugün bir "pssstt" sesi duyduğumuzda dahi kendisini hatırlamamızı sağlayan reklam ve pazarlama çalışmalarına borçludur.  (Buyology, M.Lindstrom)
Diğer yandan kişisel tatmin, bireylerin sosyal çevrelerinde kendilerini bir kimlik ile ifade etme ile motive edilir. Dolayısıyla, iktisadi seçimler popül…