Kayıtlar

Kasım, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Telefonlar Akıllandı, Peki Sırada Neler Var?

Resim
Endüstri devriminden bu yana şekillenen pazarlama çalışmaları köken olarak fazla üretilen ürünlerin yeni pazarlara etkin biçimde yayılması amacıyla kurulmuş bir şirketin süreçleri arasında yerini bulmuştur. Pazarlamacının ilk briefi daha büyük pazarlara ve kitleye ürünü tanıtmak, -klasik- mecraları kullanarak tüketicinin yaşam tarzı içinde farklı ihtiyaçları keşfedip hikayeleştirerek iletişim kurma çabası içindeydi. Zaman içinde pazar içinde rekabet düzeyi arttıkça, farklı kanallarda var olabilmek, farklı algılanabilmek ve hissettirmenin daha değerli olduğu kanıtlanmaya başladı. Dolayısıyla araştırmalar yaparak ihtiyaçları keşfetmek ve yeni yöntemlerin buluşu pazarlama literatüründe cin fikirli olmanın önemini sergilemeye başladı.
Günümüze kadar şekillenen süreç içerisinde pazarlamacılar her daim yeni fikirleri farklı yollarda kullanarak tüketim ekonomisini farklı hikayelerle zenginleştirmeye çalıştı. Günümüzde ise, internetin de sağladığı bir bolluk ekonomi yapısı, tüketicilere satı…

Value Creation: Experience Economy

doğum tarihine göre karakter analizi

1 Ocak – 10 Ocak Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan Kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan…. Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende yaşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik Doğru ve dürüst davranan. Başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren. Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen Kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen. Fakat asla pes etmeyen, direnen. 11 Ocak – 19 Ocak Son derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran Eğitim hayatına önem veren. Öğrendiklerini kolay kolay unutmayan. Aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen Neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu iyi ayırt edebilen mantıklı. Gerektiğinde sert konuşabilen. Aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen Gözlem gücü yüksek, iş hayatında başarıya mutlaka ulaşabilen. 20 Ocak – 29 Ocak Açık sözlü, yenilikçi, toplum bilinci yüksek, arkadaşlık ilişkileri güçlü Orijinal…

tweet geldi

Resim
kyleplacy

tweet geldi

Resim
ItsPeterCollins

tweet geldi

Resim
salesforce

Pazarlamayla Şekillenen İhtiyaçlar Listesi

Bireyler özellikle ürünlerin giderek birbirlerine benzediği küresel pazarda, birçok kanaldan pompalanan reklamlar ve 5 duyuya hitap eden marka olabilme çabası nedeniyle, ürünlerden sağlanan fayda kavramındaki rasyonel düşüncenin duygusal karar mekanizmasına bırakılma etkisi altındadır. Bu nedenle pazarlamanın marka algısı yaratma konusundaki katma değeri giderek artmıştır. Son karar, farklı farklı birçok iletişim kanalından gelen bilgi ile rasyonel olarak tasarlanır. Pazarlamacılar, bu rasyonel analiz öncesi ürünü ve markayı birçok kanalda farklı deneyimlerle tüketicinin zihnine olumlu kayıt etmesine odaklanmaktadır. Bu durum pazarlamacıları işin kaynağını gözlemlemeye yönlendirir.
Nöro pazarlama kavramı yukarıda bahsettiğimiz şeyler neticesinde öne çıkmıştır. Nöropazarlama çalışmalarının en büyük örneklerinden biri olan Coca Cola & Pepsi deneyidir. Araştırmada bir denek grubu Pepsi içmelerine rağmen içtiklerinin Coca Cola olduğunun söylenmesi Pepsi içtiklerini bildikleri sefere …

Utanacaksak bunlardan utanalım

Öğrenci gençlerin ahlakını sorgulayan ve onları ima yoluyla şaibe altında bırakan bir üslupla yapılıyor. Öğrencilerin ve ailelerinin bundan utanmaları gerektiği mesajı veriliyor. 21. yüzyıl Türkiye’sinde eğer toplum olarak ve en başta da iktidar sahipleri olarak utanacaksak şunlardan utanmalıyız:
• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) lise çağındaki öğrencilerin bilgi ve bilimsel yeterlilik düzeyini ölçen PISA araştırmasına göre Türkiye’nin eğitim kalitesi OECD içinde sondan üçüncü sırada.
• Bu yıl yapılan üniversite sınavlarını ikinci aşaması olan lisans yerleştirme sınavında sınava giren öğrenciler, 50 matematik sorusunun ortalama olarak sadece 12.9’unu doğru yanıtlayabildiler. Sınavda 30 geometri sorusunun 4.5’i, 30 fizik sorusunun 7.2’si, 30 kimya sorusunun 11.2’si, 30 biyoloji sorusunun 11.9’u doğru yanıtlanabildi. Öğrenciler, fen bilimlerinin hiç bir dalında soruların yarısını bile doğru yanıtlayamadılar. Kısacası gençlere verilen eğitimin kalitesiyerlerde sürünüyor.
• …