Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Elektronik Ticaret Kanunu Kritik Maddeleri

Elektronik Ticaret Kanunu’nun ilgili bölümlerinden bizi ilgilendiren satırları aşağıya kopyaladım:


•ETK gereğince firmalar artık elektronik ortamda yaptıkları pazarlama faaliyetlerini ve ticari içerikli gönderimlerini izin aldıkları müşterilerine yapabileceklerdir.
•Bilgilendirme mesajları ve ticari içerikte olmayan gönderimler kanun kapsamı dışındadır.
•ETK, 1 Mayıs 2015 öncesi izin alınmış müşterilerin izinlerinin geçerli olduğunu belirtmektedir.

1 Mayıs 2015 tarihinden önce firmalar ve tüketiciler arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir.

Yönetmelikte ise aşağıdaki maddeler var:

Onay gerektirmeyen durumlar

MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektron…