Kayıtlar

Ekim, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsan ve Toplum üzerine Yaklaşımlar S. Freud & E. Fromm

Resim
Freud, insanı aslında içgüdüleriyle belirlenmiş biyolojik bir varlık olarak görmüş ve insanda iki temel içgüdünün var olduğunu öne sürmüştür: kendini koruma içgüdüsü ve libido olarak adlandırdığı cinsel içgüdü. Freud’a göre insan, yaşamak ve kendi soyunu sürdürmek için bu içgüdülerini tatmin etmek zorunda olan bir yaratıktır. Ama aynı zamanda, bu içgüdülerini tatmin edebilmek için başka insanların varlığına da ihtiyaç duyması bakımından toplumsal bir düzen kurmak ve böyle bir düzen içerisinde yaşamak zorundadır. Toplum, bir yandan insanın doğuşundan gelen içgüdülerini tatmin etmek için bireye yardımcı olmakla birlikte, bir yandan da bireyin içgüdülerinin alabildiğine tatmin edilmesinin ya da başka bir deyimle başıboş bırakılmasının yaratacağı toplumsal düzensizlik ve kargaşa nedeniyle bu içgüdüleri sınırlamak ve denetlemekle görevlidir. Freud’un deyimiyle bu içgüdüleri, özellikle cinsel içgüdüleri baskı altına tutmakla görevlidir. Böyle bir deneyim ve baskı ise bireyle toplum arasında…

Why are we so happy with bad data

Ecosystem Analytics & Big Data

2013 IT Market Predictions and Enabling Technologies

Conversations on the Future of Business

The Mobile Side of Retail

99 Facts on The Future of Business.