Kayıtlar

Haziran, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türkiye'ninSosyo ekonomik statü grupları Kimlerden oluşuyor?

Resim
kn: nisan 2012 / mediacat

Sosyal medya Kuş Bakışı

BrandZ'nin yaptığı araştırmaya göre facebook hayranları 4 kat daha fazla harcıyor. Kullanıcıların "Liking" amacı; genel fikir, yeniden ziyaret etme potansiyeli, tavsiye etme (paylaşma) potansiyeli, güncellemelerden haberdar olma gibi alt maddelerden oluşmakta... Bir diğer araştırma da gösteriyor ki markaların hayranlık değerlendirmesindeki ilk 4 marka bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlar, iletişim ve hizmet sağlayacıları ve mobil hizmet sunan markalar olarak aşağıya doğru iniyor. Bu tüketiciler ortalama tüketicilere göre daha fazla internet ve pc kullanıyor. Dolayısıyla teknolojik gelişimleri yakından takip ediyor.

***

Yorum: y-generation ile birlikte genel tüketici dağılımı giderek daha fazla bilgisayar bilgisine sahip olarak genel dağılımda farklılık gösterecek. Y-jenerasyonundan önceki jenerasyon internetin ve teknolojik değişimlerin süratine yetişmekte zorlanıyor ancak onlar da hızlı ve verimli çözümler üreten teknolojik sistemleri kullanıyorlar. Bu insanlar int…

Honda Yönetim Kitabı

Kitabın önemli gördüğüm yerlerinden kesitleri yazıyorum. Hem arşiv olması, hem de kitabı okumak isteyenler için bir ön bilgi olmasını istediğim için buraya koydum..
**

Japon Yönetim Modeli Genel Kavramları:
1. Bütün çalışanlar kuruluşun başarısı için ortak sorumluluk duymalıdır.
2. Bütün çalışanlar çok sayıda görevi yerine getirebilecek kadar esnek olabilmelidir.
3. Astlara güven duyulmalıdır. Onlar, geliştirilmesi gereken potansiyele sahiptirler.
4. Çalışanlarım kendilerini iş problemlerini çözümlemeye adayabilmeleri için korunmaları gereklidir.
5. Bağlılığı kuvvetlendirmek ve becerilerini geliştirmeye motive etmek için çalışanlara ömür boyu kariyer gösterilmelidir.
6. Yönetim, pragmatik rasyonalizm'i temel alan bir felsefe ile yeni şartlara daima uyum sağlayabilmelidir.
7. Mesai arkadaşları arasındaki günlük etkileşimin önemini ve işe dair problemlerin çözümünde ortak bir kimlik benimsenmesi gereklidir.

***

Honda liderlik felsefesi:
Bireysellik, ancak ortak bağlılık ve işbirliği …

don't limit your challenges - challenge your limits

Resim
İnsanlar herhangi bir işi ilk kez öğrendiğinde yavaşça bebek adımlarıyla tamamlamaya doğru geri bildirimler alarak yaptığı eylemi zihnen onaylama düşüncesiyle hareket ederler. Örneğin, klavye de ilk kez yazı yazmaya başladığımızda tek elimizle harfleri bulmaya çabalayarak kelimeleri ve onlarla da cümleleri tamamlarız. Bir süre sonra harflerin yerlerini öğrendikçe ve hareketin doğruluğunu tekrar sayesinde kavradıkça zihnimizden çıkanları kelimelere daha rahat yansıtabilecek hıza kavuşuruz. Peki işte tam bu aşamada neden giderek daha iyi yazmıyoruz. Yani yaptığımız işler neden bir seviyede takılıyor ve gitgide daha iyi olamıyor?

1869 yılında Sir Francis Galton, Hereditary Genius adlı kitabında bir kişinin kalıtsal bazı sınırları olduğunu fiziksel ve zihinsel faaliyetlerde geliştirebileceği bu duvarı eğitim ya da gayretle aşamayacağını ileri sürmüştür. 1960'lı yıllarda da Paul Fitts ve Michael Posner adlı iki psikolog yeni bir beceri kazanırken insanın geçtiği 3 aşamayı tanımlayarak…

Bellek ve yaşam, Civciv uzmanları

Resim
Tavuk çiftlikçileri açısından, horozlar yumurtlamadığı, etleri lifli olduğu ve masamıza yiyecek sağlamak için çok çalışan tavuklara kaba davrandığı için işe yaramaz olarak kabul edilir. Yeni doğan civcivlerin cinsiyetlerini ayır etmek olanaksızdır. Ancak belirli bir süre geçtikten sonra hayvanlar belirgin cinsel özelliklere sahip olur. Yani belirli bir süre geçene kadar civcivler önemli bir gidere yol açan, barındırılıp, beslenmesi gereken birbirlerinden farksız tüy yumakları biçimindedirler.

Bu pahalı ikileme bir çözüm yolu ancak 1920'lerde bulundu. Bir grup Japon hayvan bilimci civcivlerin gerisinde eğitimsiz gözler için anlamsız kıvrımlar, benekler, işaretler olduğunu ve bunlar doğru okunduğu zaman bir günlük civcivin cinsiyetinin bile saptanacağını keşfetti. Bu buluş küresel kuluçkacılık endüstrisi için bir devrim niteliğindeydi. Kısa sürede üretim hattına bu bilginin eklenmesi sayesinde dünya çapında yumurta fiyatları ucuzladı ve bununla birlikte yeni bir meslek ortaya çıktı…