Kayıtlar

Aralık, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Rock & Roll 2012

Neden taco bell Türk pazarına girmeli?

Osmanlı tarihi, toplum ve ekonomi üzerine

Resim
Raporun Amacı Bu raporun amacı Halil İnalcık gibi bir üstadın Osmanlı toplum ve ekonomisi üzerine yazdığı araştırma ve tespitlerin yer aldığı kitabı irdelemeye çalışarak, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü seçmeli dersi ECON 475 Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi Davranış dersine kişisel katkı sağlamak, konuları içselleştirmek ve bu çalışma neticesinde temel özelliği toplumsal yapının, ekonomi ve yönetimsel düzen ile iç içe geçtiği incelemede durumun tarihle bağdaştırarak tarihsel açılardan değerlendirme ile yapılanların farkına varmak, analiz ve tespitlerden çıkarım sağlamak ve günümüzdeki toplumsal yapı, ekonomik strüktürler hakkında ilişki kurabiliyor olmaktır. Ben de İşletme bölümü son sınıf son dönem öğrencisi olarak raporu hazırlayabilmek için seçilebilecek kitaplar listesinde bu kitabı merak ederek kendimi geliştirmek istediğim, kitap içindeki okumalardan kazanacağım tespitlerle kendimi bu konuda zenginleştirebileceğimi düşünerek  bu k…

Google Presentation

Five Social Gifting Platform that enables SoLoMo concept

Itsonmegifts: https://www.facebook.com/ItsOnMeGiftsApp -Send gifts through  Facebook. -The app. Allows businesses to control what they offer and provides for direct consumer connections.
Boomerang: https://rang.com -Facebook-compatible service that helps curate offer packages. -It is partially funded by Groupon.
Gratafy: http://www.gratafy.com -Restaurants and nightlife. -May select items in menu and select gifts at full price. -Integrated with Facebook.
Plumfare: http://plumfare.com -Food and photography gifting: -Taking photo of an experience they’re enjoying. (photo can be converted as a gift)

Treater: https://treater.com -Send treats to their Facebook friends. -Merchants may offer specific items, not just coupons. -Users redeem at local spots.            

Psikoloji kaynak kitaplar

Rod Plotnik'in Introduction to Psychology
 Modern Psikoloji Tarihi (Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz)
 Kişilik (Jerry M. Burger)

Bilimsel Dergi, Kitap, Makale Önerileri

RECOMMENDED JOURNALS


Academy for Studies in International Business Proceedings Academy of Management Executive Academy of Management Journal (AMJ) Academy of Management Review (AMR) Academy of Management (Management Archive) Academy of Organizational Culture, Communications and Conflict proceedings Administrative Science Quarterly (ASQ) American Journal of Management Development American Journal of Sociology (AJS) American Sociological Review (ASR) British journal of management Business Change and Reengineering: The Journal of Corporate Transformation Business Horizons Business Process Management Journal Business Review, A Journal of the International University in Geneva California Management Review Harvard Business Review (HBR) HR Focus Human Resource Development Quarterly Human Resource Management International Digest Information Systems Management International journal of managing projects in business Journal of Applied Behavior Analysis Journal of business case studies Journal o…