Duygusal Zeka

 • ÖZ BİLİNÇ
 • ÖZ YÖNETİM
 • ÖZ DEĞER
 • ÖZ SAYGI
 • ÖZ BENLİK
 • ÖZ MOTİVASYON
 • İLETİŞİM YÖNETİMİ
 • EMPATİ YÖNETİMİ
 • İYİMSERLİĞİN GÜCÜ
 • ÜMİT ETMENİN GÜCÜ
 • HAYAL ETMENİN GÜCÜ
 • ARZU ETMENİN GÜCÜ
 • KENDİNE İNANCIN GÜCÜ
 • İÇSEL REHBERİN GÜCÜ
 • BİLİNÇ ALTININ GÜCÜ
 • İMGELEMENİN GÜCÜ
 • POTANSİYELİN YENİDEN KEŞFİ
 • YARATICILIĞIN YENİDEN KEŞFİ
 • KENDİNİ KEŞFETMENİN YENİDEN KEŞFİ
 • KORKUYU YENMENİN KEYFİ
 • HEDEFE ULAŞMANIN KEYFİÖzbilinç

            Kendini tanıma kendi varlığının farkında olabilmektir. Kendi duygularımızı anlamak ve onların her an farkında olmak duygusal zekamızın temelidir. Duygularını tanıyan kişiler kendilerini daha rahat ifade ederler. Genel olarak hayatta kişisel kararlarından daha emindirler. Bu da isteklerinin kendi merkezlerinde oluşmasını sorunları daha rahat anlamlandırarak çözümlemeyi sağlar.

Özyönetim
           
            Duygularla başa çıkma yeteneğidir. Kişinin sorunları karşısında yeterli düzeyde öz kontrol, öz güven ve esneklik gösterebilmesidir. Acı, stres gibi durumlardan kolaylıkla sıyrılıp tekrar kendine gelebilme becerisidir.

Özdeğer

            Özdeğer değerli olduğunu ve hayatın zorluklarıyla yüzleşebileceğini hissetmektir. Kendimizi tanıyıp, duygularımızı tanıdıktan sonra kendi değerimizin farkına varırız. Kendimize değer vermek bizi dışarıdan gelen negatif düşünce ve saldırılardan uzak tutar.
Özsaygı
           
            Kişinin kendisini sevmesidir. Kendini beğenmişlik veya övünmek değil kendine ve yaptıklarına inanmaktır.


Özbenlik

            Benliğiniz varlığınızın özüdür. Sizin görüşleriniz ve duygularınızdır. Gönlünüzü ve ruhunuzu barındıran içinizdeki küçük kutsal yerdir. Düşüncelerinizi hislerinizi ve davranışlarınızı gözetleyen esas benliğinizin başkalarına ne derece gösterildiğini belirleyen özünüzdür.


Öz Motivasyon

            Yeme, içme barınma, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamadan, daha üst bir düzeyde içinizdeki ateşi yakıp, duygusal zekanızın momentini yükselticek “kendini gerçekleştirme” safhasında etkili olarak kullandığımız bir histir. Unutmayalım ki başarılı olmak içim olağanüstü bir zekaya değil, olağanüstü bir bağlılığa ihtiyaç vardır. Bunu da vücudumuzun yakıtı olan özmotivasyon ile sağlarız


İletişim Yönetimi

            İlişki yönetimi başkalarının duygularının farkında olma ve idare etme becerisidir. Popüler olma, liderlik ve insanlar üzerinde etkinlik kurma özelliklerinin altında yatan temel hissimizdir. Üstte kısaca bahsettiğim özbilinç, özyönetim, özdeğer, özsaygı, özbenlik, özelliklerimizin gelişmesi ile empati kurma yeteneğimizle birlikte samimi ilişkiler kurabiliriz. İletişim yönetimiyle birlikte sosyal yaşantımızı sürdürdüğümüz yeteneğimizdir.

Empati Yönetimi

            Empati, bir kişinin başından geçen olayları kendi zihninde ve kalbinde hissetme olayıdır. Hoşgörü, hayırseverlik, şevkat, karşılıklı saygı gibi iletişimimizin niteliğini arttıran, toplumumuzda daha düzeyli ilişkiler kurmamızda etken yeteneğimizdir. Hayatınızdaki insanlar en büyük kaynağınız olabilir. Onlardan destek alabilir bilgelik edinebilir ve paha biçilmez dersler öğrenebilirsiniz. İster olumlu ister olumsuz her empati size zengin bir bilginin yanı sıra çok sayıda gelişme fırsatı sunar. En önemli gelişme de duygusal zekanızı yükseltmesidir.

İyimserliğin Gücü

            İyimserlik bizi stresten ve çeşitli negatif duygulardan koruyan bir kalkandır. Hedefimize ulaşma sürecinde ele aldığımız her olaya pozitif bakmamızı ve hepsinde yapıcı bakış açısından olaylara bakmamıza yarar. İlaveten, hayatımızın düzenini korumak ve geliştirmek için kullandığımız bir yetenektir.

Ümit Etmenin Gücü

            Duygusal zeka açısından ümitli olmak kişinin hedefindeki tüm zorlu engelleri aşmasına yardımcı olan bir yeteneğimizdir. Kaygıcı, depresyonalist bir bakış açısına yenik düşmememizi sağlar. Umudu yüksek tutmak ve çıtayı yüksek tutmak daima kol koladır. Beklentilerimizle başa çıkabilmek, gerçekten de ustalık isteyen bir konudur. Aşırıya kaçan beklentilerinize uygun bir çözüm bulamamanız, genellikle sorunlara yol açar. Diğer yandan beklenti, ümit, istek olmadan ilerleme olmaz. Duygusal zekası gelişmiş insanların becerikliliği, düş kurma, imgeleme ve ümit etme yeteneklerini  her durumu inceleyip dengeli bir şekilde kullanmasından geçer.

Hayal Etmenin Gücü

            Beynimizle, sinir sistemimiz gerçek ile hayal ürünü arasındaki farkı bilemez. Elde etmek istediğimizin düşünü kurmak beynimizde geçmişimize ait tüm verileri tarayarak bize uygun bir yol çizmekte yardımcı olur. Bizi motive eder, ana odaklar, yapacağımız işte daha başarılı olmamızı sağlar. “Düş kurmak her eylemin ilk tohumu ve ilham kaynağıdır.” Büyük başarılara imza atmış kişilerin ortak bir noktası vardır. Hepsi de zihinlerinde düşündüklerinin net bir resmini oluştururlar. Neye varmak istediklerine dair kesin bir fikirleri vardır. Önlerine çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun zihinlerindeki bu resim bulanıklaşmaz.

Arzu Etmenin Gücü

Duygusal zekanızın merkezi olan kalp olarak tabir ettiğimiz hislerin merkezine temel istek ve niyetlerimizi göndermiş oluruz. Bu hedefimize yönelik çalışmalarımızda bizi daha başarılı biri yapar.

Kendine İnancın Gücü

            Duygusal zekanızı olaylara yöneltmenizde çok etkili bir yöntemdir. Bir şey konusunda emin olma durumudur. Bu da bize konu hakkındaki duygusal potansiyelimizi arttırmaya yarar. Bağlılık, dürüstlük, içtenlik ve güven gönülden inancın unsurlarıdır. Aynı zamanda inanç, endişe, kıskançlık bencillik, kin, intikam, şüphe, korkuyu yenmemiz için en büyük silahımızıdır. Kendimize olan inancımız hayatımızdaki her şeyi etkiler. Kendinize kesin inancınız, güçlü bir iradeniz, kocaman bir yüreğiniz ve örnek alacağınız kahramanlarınız varsa, yaşamınızda herşeyi yapabilirsiniz.

İçsel Rehberin Gücü

            Genelde umulmadık anlarda, içimize doğan bazen belli belirsiz bazen güçlü etkilerle kendisini gösteren orjinal bir düşünce olarak tanımlayabileceğimiz sezgilerin kaynağı bizi görüp gözeten ruhlar olabileceği gibi, kendi şuur dışımız da olabilir. Sezgisel kavrayış bir anın detaylarındansa, bütünün bilgisini bize sunar. Bu duyumuz mantık dışı kararlar verme yeteneğimize hükmeder.

Bilinçaltınızın Gücü

            Bilinçaltınız, kendisine gönderilen herşeyi bilinçli zihninizden kabul eder. Bilinçli zihniniz gibi bunlar üzerinde akıl yürütmez. Tersini empoze etme yönünde girişimlerde bulunmaz. İyi yada kötü her türlü tohumu yetiştiren bir toprak gibidir. İçeride ne yaşarsanız dışarıda da onu yaşayacaksınız. İçinizdeki müthiş güce kendinizi güvenle teslim ettiğinizde düşleriniz gerçekleşecektir.

İmgelemenin Gücü

            Bir şeyi ilk olarak düşünce şeklinde yaratırız. Bir düşünce daima bir olayın gerçekleşmesinden önce vardır. İmgeleme düş kurma ve hayal gücü yeteneklerimizi kullanma tekniğidir. Bu hedef doğrultusunda somut bir şey elde edene dek imgeleme yapmayı sürdürürsünüz. Bu sizin bilinçaltınıza sürekli pozitif bir güç vericektir. Yapmak istediklerinizi zihninizde onaylamanıza kabul etmenize olanak sağlar.

Potansiyelin Yeniden Keşfi

            Kendi içimizde bize ait bir çok harita vardır. Potansiyellerimizde bu haritalardan biridir. Yaptığımız farklı işlerdeki haritalarımız. Kişi duygusal zekasını bu haritaya uygun bir şekilde kullandığında sağlıklı, mutlu ve başarılı olucaktır.

Yaratıcılığın Yeniden Keşfi

            Her an çevremize tepki verebilmek olayları farklı açılardan değerlendirerek özgün bir bakış katabilme becerisidir. Pratik zekamız, mizah yeteneğimiz, estetik görüşümüz bu yeteneğimizin ürünleridir.

Kendini Keşfetmenin Keyfi

            Yaptığımız işlerde duygularımızı daha kontrollu bir şekilde kullanmamız bize farklı farklı işlerde verimlilik sağlar. Bu ise gerçek anlamda yeteneklerimizi farklı konularda görmemizi ve kendimizi geliştirmemizi sağlar. Bireyin bireysel kabiliyetlerini yaşamında etkili bir şekilde kullanması için kendi yeteneklerinin bilincinde olmalı ve kendini sürekli “kaizen” mantığında geliştirmelidir.

Korkuyu Yenmenin Keyfi


            Kendini kaybetme korkusu
            Rededilme korkusu
            Hata yapma korkusu
            Başarma korkusu
            Acı çekme korkusu
            Felaket korkusu
            Değişim korkusu...
  Bu gibi durumların olabileceği düşüncesinden, bu yüzden endişe duymaktan kaynaklanır. Durumları fazla büyütmemiz sosyal çevremizde zarar verir. Korku aklımızı pasif bir hale getiren kaygıyı doğurur. Bu gibi durumlarda genellikle insan sonucundan korktuğu için mazeretler uydurur ve suçu çevresine atmaya başlar. Korku ve endişeyi yenen insanlar her zaman rahat ve huzurlu olurlar. İnanç ve yapacağınız eylemler korkunuzu çözer.

Hedefe Ulaşmanın Keyfi

            Kendinizi gerçekleştirmenin keyfi ile tüm potansiyelinizi kullanma durumudur. Hayattan keyif alır ve yaptığınız işte duygusal zekanızı üstün bir şekilde kullanabilirsiniz.
------

İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKA

Öz-bilinç: kendi ruh halini, duygularını ve güdülerini ayrıca bunların başkaları üzerindeki etkilerini anlama ve kabul etmek.
-ayırt edici özellikleri: özgüven, objektif, özdeğerlendirme, kendini önemsemeyici, mizah duygusu

Kendini ayarlamak: yıkıcı dürtüleri ve ruh hallerini kontrol etmek ya da başka yöne çevirme yeteneğidir. Hüküm vermede aceleci olmamaya yeni harekete geçmeden önce düşünmeye yatkınlık göstermek.
-ayırt edici özellikleri: güvenilirlik, dürüstlük, belirsizlik karşısında iyimserlik..

Empati: insanların duygusal yapısını anlama yeteneğidir. İnsanların duygusal tavırlarına göre davranma becerisidir.
-ayırt edici özellikleri: kültürel farklılıklara duyarlılık, yetenekli kişileri geliştirmede ve elde tutmada uzmanlık, müşteri ve alıcılara hizmet

Sosyal beceri: ilişkileri yürütmede ve şebekeler kurmada ustalık, ortak zemin bulmak ve yakınlık sağlamak
-ayırt edici özellikleri: değişime öncülük etmede etkinlik, inandırıcı ekip kurmada yönetmede uzmanlık DUYGUSAL ZEKA TESTİ
1. Hayatımı nasıl yönlendireceğime karar verirken hem negatif hem de pozitif duygularımı kullanırım.
2. Negatif duygular yaşantımda neyi değiştirmem gerektiğini anlamamda yardımcı olur.
3. Baskı altında sakin olurum.
4. Hern an duygularımı yönlendirebilme yeteneğim vardır.
5. Rekabet ortamında sakinleşip, yaşamın gerektirdiği yöne yönelirim.
6. Rekabet ortamında, eğlenme, hoşlanma, dövüş ruhu, mizah gibi geniş bir pozitif duygu yelpazesine sahip olurum.
7. Hissettiklerimden kendim sorumluyum.
8. Bir şey beni altüst etse de kolaylıkla duygularımı kontrol edebilirim.
9. Başkalarının sorunlarını etkin olarak dinleyebilirim.
10. Negatif duygularımı evirip çevirmem, üstünde durmam.
11. Başkalarının duygusal gereksinimlerine duyarlıyım.
12. Diğer insanlar üzerinde sakinleştirici bir etki yaratırım.
13. Engeller karşısında kendimi yeniden ve yeniden motive etme yeteneğim vardır.
14. Yaşamın zorluklarını aşmada yaratıcı olmaya çalışırım.
15. Başka insanların ruh haline, motivasyonuna ve isteklerine uygun davranırım.
16. Soğukkanlılık, uyarılmışlık ve odaklanmışlık "kuşağına" kolaylıkla girebilirim.
17. Uygun zamanda negatif duygularımla yüzleşir, gözden geçiririm.
18. Beni tedirgin eden bir olaydan sonra kendimi sakinleştirebilirim.
19. Gerçek duygularımı bilmek kendimi iyi hissetmemde büyük önem taşır.
20. Doğrudan ifade etmeseler de başkalarının duygularını çok iyi anlarım.
21. Yüz ifadelerinden insanların duygularını okumakta çok başarılıyım.
22. Verimli olmam gereken bir olaya çağırıldığımda, negatif duygularımı hemen bir kenera bırakırım.
23. Başkalarının gereksinimlerinin bir işareti olabilecek küçük sosyal işaretleri hemen farkederim.
24. İnsanlar beni, başkalarının duygularını etkileyebilen bir takım kaptanı gibi görür.
25. Gerçek duygularının farkında olan insanlar yaşamlarını daha iyi yönlendirebilirler.
26. Başkalarının ruh halini çoğunlukla düzeltebilirim.
27. İlişkiler için öneri alınabilecek uygun bir kişiyim.
28. Başkalarının duygularını kuvvetle hissedebilirim.
29. Kişisel hedeflerine ulaşmaları için kendi motivasyonlarını arttırmada kişilere yardım ederim.
30. Negatif duygulardan kolaylıkla kurtulabilirim.

*1'den 6'ya kadar katılımınızı derecelendirerek soruları puanlandırın.

A) Duygusal farkındalık
B) Bir kişinin duygularını yönlendirebilme
C) Empati
D) Başkalarının duygularını eğitebilme

---
A: 1-2-4-17-19-25
B: 3-7-8-10-18-30
C: 5-6-13-14-16-22
D: 9-11-20-21-23-28
E: 12-15-24-26-27-29
---

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım