Elektronik Ticaret Kanunu Kritik Maddeleri

Elektronik Ticaret Kanunu’nun ilgili bölümlerinden bizi ilgilendiren satırları aşağıya kopyaladım:


•ETK gereğince firmalar artık elektronik ortamda yaptıkları pazarlama faaliyetlerini ve ticari içerikli gönderimlerini izin aldıkları müşterilerine yapabileceklerdir.
•Bilgilendirme mesajları ve ticari içerikte olmayan gönderimler kanun kapsamı dışındadır.
•ETK, 1 Mayıs 2015 öncesi izin alınmış müşterilerin izinlerinin geçerli olduğunu belirtmektedir.

1 Mayıs 2015 tarihinden önce firmalar ve tüketiciler arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir.

Yönetmelikte ise aşağıdaki maddeler var:

Onay gerektirmeyen durumlar

MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

Prensip olarak yukarıdaki madde nedeniyle bizde kartı veya eskiden beri kaydı varsa müşteri yöneticilerine mailing yapabiliriz. Burada en kritik nokta, mailingde bir daha mail istemiyorum diye bir geri bildirim imkanı tanımak ve mailing istemediğini bildirenleri mailing listesinden çıkaracak bir düzen olması.


Veri tabanları ile ilgili maddelerde de aşağıdaki hüküm var:

Mevcut veri tabanlarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – ………
(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/5/2015), hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir.

Özet olarak bize kartvizitlerini teslim etmiş ve/veya 1/5/2015 tarihinden önce veri tabanına kaydolmuş müşterilere mailing yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Aslında kanun ve yönetmelikte hedef toplu mailing yapan firmaları engellemek…

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım