Çalışan markası olmak

-          Şirketin “varoluşu”, “dünya görüşü”, “felsefesi” ve “rakiplerinden farkını” öncelikle çalışanlarına aktarmalıdır. Çalışanlar şirketin yatırım yaptığı marka değerlerini içselleştirememişlerse, o markayı müşterilerin sahiplenmesi mümkün olmaz.
-          Kendilerine mesaileri karşılığı maaş ödeyen ama onlarla içten bir ilgi göstermeyen, onların gelişmelerine imkan sağlamayan, başka bir değişle onlar için de anlamlı bir deneyim yaratmayan bir iş yerinde hiçbir çalışan, tam anlamıyla katkı yapamaz.
-          Şirketler çalışanlarına görev, sorumluluk ve maaş vermek haricinde onların dünyasında bir parça olabilmeyi de müşterilerine özel deneyimler yaşatma istekliliği kadar önemsemelidir
-          Çalışanla empati kurmak ve “kendilerini insan yerine koyması”, “çalışanlarına değer vermesidir.”
-          Bir şirketin marka imajı, itibarı: dolayısıyla dışarıya verdiği mesaj, içeriden desteklenmedikçe, o mesaj dış dünyaya ulaşmaz.
-          David zinger:
o   Rütbe, kıdem ve pozisyonu ne olursa olsun herkesin marka yönetimine katkı yapmasının yolu açılmalıdır, çünkü katkı yapmak, insanları birbirine bağlayıcı bir işlev görür.
o   Çalışanların kararlara katılımını sağlayan bir yönetim anlayışı, markanın sağlıklı bir gelişme göstermesine uygun bir ortam hazırlar.
o   Katkı ve katılımla yönetilen markalarda liderliğin buyurganlığı azalır ve bir “marka demokrasisi” oluşmaya başlar. Bu da markanın, değişen dünya koşullarına uyum sağlamasını yenilenmesini mümkün kılar.
o   Daha fazla katılım ve katkı sağlamak için çalışanların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir hoşgörü ortamı yaratmak gerekir.  Yaratıcı fikirlerin ifade edilmesini mümkün kılacak mekanizmalarının kurulması gerekir.
o   İş ortamları, insanların birbirleriyle insani ilişkiler kurmasına imkan tanıyan ortamlar olmalıdır. İnsanlar sadece para için değil, aslında en çok kendi anlam arayışlarını tatmin etmek için çalışırlar. Bu anlamı buldukları işlere dört elle sarılıp bu markaların gönüllü elçileri olurlar. Şirketlerin çalışanların bu ihtiyaç ve arayışlarına uygun ortamlar yaratması gerekir. İş ortamında duygusal ve ruhsal enerjinin kalitesi, çalışanların şirketle ve diğer çalışanlarla kuracakları ilişkilerin de kalitesini belirler.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım