Kapitalist yapıyı kazanma maddeleri

1. Tamamen iktisadi amaca yönelik üretim yapılmalı
2. Piyasa üzerinde baskı olmamalı, arz-talebe göre piyasa şekillenmeli (freedom of market)
3. Üretim tamamen rasyonel olmalı (rational technology)
4. Hukuksal süreç belirgin olmalı, çerçevelenmeli. (calculable law)
5. İşçi birey olarak vardır. Serbesttir ve kendinden sorumludur. (Free labor)
6. İşi ayrı arkadaşlığı ayrı tutarak, yaşamsal yakınlıkları iktisadi olaylardan uzak tutmak. (commercialization of economic life)

Kapitalizm 2 yolla büyük yara alabilir.
1. Mass market demand
2. Democratization of the demand:
          - substitutes
          - price competition
ki zira, internetin yarattığı bilgi şeffaflığı ve ulaşılabilirlik bu döngülerin değişmesinde etken rol oynadı ve post-modernizm doğdu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım