Girişimcilerin bilmesi gerekenler..Özel sektör eliyle, özellikle sermaye tarafında erken aşama şirketlerine yönelik çalışacak ve sermaye ile birlikte bilgi, yönlendirme, koçluk ve piyasadaki şirketlere (potansiyel müşteriler, iş ortakları, teknoloji ortaklar, bankalar, vb) erişim sağlayacak yapıların kurulması, çoğalması ve etkinliğinin artırılması olarak görülmekte.

Bu yapıların bugünkü bilinen halleri:
 Erken aşama girişim sermayesi fonları (venture capital),
 Hızlandırıcılar (Accelerator),
 Kuluçka merkezleri (incubator)
 Melek yatırımcılar (Angel investors).


Bu finansmanın kredi bacağında ise yine bankaların yeni şirketlere kredi vermesini kolaylaştıran mekanizmaların kurulması ve var olanların da etkinliğinin artırılması öne çıkıyor.

Bu nihai amaçlara ulaşmak icin de aşağıdaki başlıklar altındaki gibi kamunun mevzuat değişiklik ve yenilikleriyle destek olması öngörülüyor

a) Sermaye

- Kamunun erken aşama girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak "fonların fonu" (örneğin İVCİ) ve benzeri mekanizmaları oluşturması ve artırması

- Bireysel katılım sermayesi mevzuatının oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi

- Girişimciye bilgi ve maddi destek verecek mekanizmaların desteklenmesi (örneğin KOSGEB- İŞGEM desteğinin yaygınlaştırılması)

- TÜBİTAK kuluçka desteği programının ikincil mevzuatı tamamlanmasi

- Yeni SPK Kanunu'nun ikincil mevzuatı uluslar arası standarda uygun olarak ivedikle bitirilmesi

- GİP mevzuatında girişim sermayesi fonlarına çıkış kolaylığı sağlanmasi

- Halka arz bilinçlendirilmesi, girişimciler için kolaylaştırılmasi ve sürekliliğinin sağlanmasi

b) Kredi

- KGF kefalet gücünün artırılmasi (örnegin bankacılık mevzuatında KGF kefaletiyle
kullanılan krediler risksiz kredi sayılmasi),

- Kredi kayıt bürosundaki verilerden yola çıkarak erken aşama girişimlerin risk analizi yapılmasi suretiyle bankalar açısından girişimci risk profilinin doğru belirlenmesi,

- Bankaların girişimcilere verecekleri kredilerde sürekliliğin sağlanması için bankalarca gerekli mekanizma ve bilgilerin belirlenmesi.

Bu süreçte ikincil bir amaç ta özel sekör mekanizmaları henüz gelişirken, kamu hibe ve desteklerin de işlerliğinin ve etkinliğinin artırılması ve bir yandan girişimciyi desteklerken bir yandan da girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmasının sağlanması

c) Hibe ve destek

- Kamu desteklerinde düzenli bir şekilde etkinlik analizi yapılmasi suretiyle kaynaklarin doğru alanlara yönlendirilmesi,

- Girişimci ile birlikte girişimcilik ekosistemini de destekleyecek şekilde alternatif destek sistemleri oluşturulmasi (örneğin Kamu desteklerinde finansman ile birlikte özel sektör rehberlik-danışmanlık gibi sistemleri geliştirmek),

- Kamu desteklerini değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde düzenleyecek sistem oluşturulması doğrudan destekler ile birlikte dolaylı destekler (özel sektör bankaların ilave finansman desteği, SGK primlerinde indirim verilmesi gibi) sağlanması.
Katıldığım çalışma grubundan derleyebildiklerim özetle bunlar..

Çalıştayda üretilen tüm bilgiler, Girişimcilik Konseyi'nin işleyişi ni belirleyen çalışma esasları doğrultusunda Konsey sekreteryasını yürüten KOSGEB'ce ''Girişimcilik Konseyi Stratejisi Yol Haritası" çıkarılmış olacak..

Girişimcilik bağlamında atılan önemli adımlardan biri hakkında bilgiler vermeye çalıştım umarım yararlı olur.
alıntıdır.
Kaynak: dünya gazetesi: "girişimcilere yeni ufuklar" başlıklı yazı..

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım