Ürün Yöneticisi Nedir?Ürün yöneticisi, çok farklı disiplinleri çok farklı bakış açıları ile stratejik olarak ele alabilen, bir işletmede yer alan tüm fonksiyonları birleştirebilen ve ürünü konusundaki gelişmelerin yanı sıra pazarı ve pazarın gelişimini takip edip aynı zamanda gelecekle ilgili çok iyi tahminler yapabilen profesyonel veya girişimcidir. Aslında bir şirketi yönetmeye en yakın adaylardan birisidir ya da kendi işini kurmaya en hazır olan kişilerdendir.
Sorumluluk alanı bu mesleği zorlu ve yorucu olduğu kadar ödüllendirici de yapıyor. Yöneticiler açısından ürün yönetiminin en önemli özelliği kolayca ölçülebilir olması. Bir ürün ya başarılıdır ya da değildir. Dolayısı ile ürün yöneticisi ya başarılıdır ya de değildir.
Çoğu fonksiyon için geçerli olan başarının ölçümlenmesi sorunu ürün yönetimi için geçerli değildir. Performansın kolayca ölçümlenebildiği bu yapı, kişilerin daha hızlı kariyer yapabilmelerine olanak sağlar. Özellikle başarısı kanıtlanmış ürünlerin yöneticileri herkesçe tanınır ve bu kişilerin isimleri herkesçe bilinir.
Bir işletmenin CEO’su veya Genel Müdürü “dip toplam” dediğimiz yerden sorunludur. Ürün yönetisi ise farklı yetenekleri bünyesinde toplaması ve multidisipliner görev özelliği ile bu pozisyonlarda çalışmaya en yakın adaydır.
Nasıl Bir Meslektir?
Temelde insanlar değiştikçe tüketici profilleri değişir, tüketiciler değiştikçe ihtiyaçlar değişir. İhtiyaçlar değiştikçe de ürünlerin değişmesi gerekir. Öyleyse ürün yöneticisi tüm bu değişimleri görebilen ve aksiyon alabilen kişi olmalıdır.
Bu çerçevede bir ürün yöneticisinin sahip olması gereken temel özellikleri sıraladığımızda, karşımıza uzun bir liste çıkabilir. Bu listenin içerisinde yer alan özelliklerin tümüne sahip olmak imkansız da olabilir. Ancak kişiler bu özelliklerden ne kadar fazlasına sahiplerse o kadar başarılı olabilir!
O zaman ürün yöneticiliği nasıl bir meslektir?
Meslek olarak; yorucudur, sürekli gelişim gerektirir, uluslararası bir yapıya sahiptir.
İletişim anlamında; işletmedeki diğer fonksiyonlarla uyumlu olmayı, müşteriyi anlamayı, eleştiriye açık olmayı, iyi bir dinleyici olmayı gerektirir.
Yetkinlikler anlamında; pazarlama ve teknik bilgi birikimi gerektirir. Hem pazarlama, hem satış, hem teknik donanıma sahip olunmalı, yönetici gözüyle bakabilme becerisi taşınmalıdır.
Tecrübe anlamında; bir iş kolunda ve pazarda dinamikleri anlayacak kadar tecrübeli olunmalıdır.
Teknoloji anlamında; ürünlere direkt veya dolaylı olarak etki edecek her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip edebilmeli, gerektiğinde ürün yönetimine katkı sağlayacak veya etki edebilecek müşteri deneyimlerini test edebilmelidir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım