Akılda ne kalır

 • Tüketiciler reklam mesajını her zaman, pazarlamacıların istedikleri gibi duymaz. Zihin boşlukları tamamlar.. Colgate diş macunu -diş eti iltihaplarını geçiren çok işlevli- tüketicinin zihninde hastalıklı diş etlerini çağırıştırdı.
 • Pazarlamacılar ürünleri ile çok ilgilendiklerinden miyopluk yaşarlar. Mevcut pazarlama methodunda; reklam ölçümlemek işe yarar, reklamı bulabilmek için test, araştırmalar yapılmalı ve şirket tecrübesi kullanılarak planlanmalı. Ölçümleme yapmak ve şirketin işine yarayacak kanal ve methodun bulunması önemlidir. Çoğu şirkette ölçümler yapılmaksızın iş şansa bırakılarak yapılıyor. Bu durumda satışların verimli biçimde artması engellenir. Plan dahilinde son teslimat tarihine bırakılmadan ölçümleme yapmak verimli reklam stratejisi kullanmak gereklidir.
 • Reklamın tüketici tarafından hatırlanması satın alımları arttırmaz. Reklam verimliliği tüketiciye sorularak anlaşılmaz. Doğru veri rastgele hale getirilmiş bir deneyde bilimsel gözlem yöntemini kullanarak ölçümlenir ve bu sayede verimli bilgiye ulaşılır.
 • Pazarlamacı- F1 pilotu metaforu: yarış başlamadan önce pistte tur atarak virajları hangi hızda geçeceğini hesaplamak.. Pazaralamacı da kampanyaların performansını değerlendirmelidir.
 • IBM markasının algısını tüketicide geliştirmek için tıklama sayısına bakılmaz, bunun için tüketicinin zihnindekini anlamalısınız. (Marka imajı, bilinirliği, satın alma arzusu)
 • Mesajın etkinliği: marka ile görsel imgeler arasında anlam oluşturulan reklamlar daha başarılı oluyor.
 • Tüketiciler reklama 3 snyeden fazla bakmıyorlar.
 • Kanıtlar gösteriyor ki bir radyo reklamı TVdeki ürünün reklamıyla aynı müziği kullanıyorsa, tüketicinin zihninde TVdeki reklam canlanıyor.
 • Ürününüzün rakiple benzer olduğu ve aynı görsel öğeler içerdiği durumlarda markanız alması gereken verimi alamaz. Dolayısıyla, pazarlamacılar, mesajlarının markalarıyla bağlantı kurduğundan emin olma konusunda teşvik edilmelidir.
 • Reklam kanalları birlikte kullanılmalı sinerji sağlanmalıdır.
 • Tüketiciler etraflarından bir takım kalıplar topluyorlar. Pazarlamacılar karşılarında markayı satın alma sebeplerini besleyen bir algı oluşturmak zorunda.. (starbucks: ürün deneyim ön planda.. potential product, augmented product, actual product: ahenk içinde ve kalite hissi yaratıyor. Bu durum marka kimliğiyle uyuşuyor)
 • O.Wilde:"Bugünlerde insanlar herşeyin fiyatını biliyorlar ama hiçbirşeyin değerini bilmiyorlar."
 • Marka müdürü olarak: medya planlama ajansına 1$ harcayacak olsaydınız bunu 1$ın değeri ne olurdu. Bütçe harcamalarını ekleyip-azaltma yaptığınızda tüketici algısı konusunda ne değişime uğrardı. ..ekonometrik
 • psychologics: Nöro-semantik'in kurucularından biri olan Dr. L Michael Hall psiko mantığı söyle açıklar:" Zihninizde yarattığınız, sizi ve yaşam deneyiminizi psiko-mantıksal hale getiren mantık türüdür" Korzybski, bildiğimiz anlamda mantığı psiko-mantıktan ayırır. İlki dış dünyanın bir haritasını çakaran, bildğimiz anlamda mantıkla ilgliyken (muhakeme, kavrama) ikincisi içsel dünyamızn haritasını çıkaran türken bir mantıklar ilgilidir. Korzybski'ye göre insan ne mantıksal, ne de psikolojik, fakat psiko-mantıksal bir varlıktır. Düşünerek ve hissederek anlam yaratır.
 • Şarap içerken 1inci kadehten aldığımız zevki 2-3-4-5-6ıncı kadehlerden alamayız, hatta aldığımız zevk giderek azalır. Reklam da böyledir. Bu yüzden yayın periodu çok değerlidir.
 • Mecra mesajın iletiminde çok önemli anlam ifade eder. Mesaj ve marka uyumlu olmalıdır.
 • 70/20/10 kuralı: 70-işe yaradığını bildiğiniz taktikleriniz, 20-destekleyici yenilikler(otomobil reklamının öğle kuşağında yayınlanması -kadınların otomobil alımında kararı değiştiren kişi olduğunun tespit edilmesi-, 10-kural bozucu yenilikler (podcast, blog vb.. teknolojik yeniliklere ayak uydurmak ve yeni metodlar geliştirebilmek..

kn: what sticks

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım