Lideri Lider Yapan Nedir?


  • Etkin liderlerde kilit önem taşıyan bir benzerlik vardır; hepsi duygusal zeka denen şeye bir ölçüde sahiptir.
İnsan Hayatında Duygusal Zekanın Beş Bileşeni
Öz-bilinç: İnsanın kendi ruh halini, duygularını ve güdülerini, ayrıca bunların başkaları üzerindeki etkilerini anlama ve kabul etme yeteneğidir.
Ayırt edici özellikleri:
Öz-güven,
Objektif Öz-değerlendirme,
Kendini önemsemeyici,
Mizah duygusu
Kendini Ayarlama: Yıkıcı dürtüleri ve ruh hallerini kontrol etme ya da başka yöne çevirme yeteneğidir. Hüküm vermede aceleci olmamaya, yani harekete geçmeden önce düşünmeye yatkınlık göstermektir.
Ayırt edici özellikleri:
Güvenilirlik ve dürüstlük,
Belirsizlik karşısında bile iyimserlik,
Kuruluşa bağlılık
Empati: Başka insanların duygusal yapısını anlama yeteneğidir. İnsanlara duygusal tepkilerine göre davranma becerisi..
Ayırt edici özellikleri:
Yetenekli kişileri geliştirmede ve elde tutmada uzmanlık
Kültürel farklılıklara duyarlılık
Müşterilere ve alıcılara hizmet
Sosyal Beceri: İlişkileri yürütmede ve şebekeler kurmada ustalık, ortak zemin bulma ve yakınlık sağlama yeteneğidir.
Ayırt edici özellikleri:
Değişime öncülük etmede etkinlik
İnandırıcılık ekip kurmada ve yönetmede uzmanlık

Liderlik Yaklaşımları:


Dayatıcı
Güven verici
Yakınlık sağlayıcı
Demokratik
Sürükleyici
yönlendirici
Liderin çalışma biçimi
Anında itaat talep eder
İnsanları bir vizyon doğrultusunda seferber eder
Uyum yaratır ve duygusal bağları geliştirir
Katılım yoluyla konsensüs sağlar
Performansa ilişkin yüksek standartlar belirler
İnsanları gelecek için geliştirir
Tek cümleyle tarzı
Sana ne istiyorsam onu yap
Benimle birlikte gelin
Çalışanlar her şeyden önce gelir
Senin fikrin ne?
Haydi ne diyorsam onu yapın
Şunu bir dene
Temelde yatan duygusal zeka yetkinlikleri
Başarma güdüsü, inisiyatif, öz-denetim
Öz-güven, empati, değişim katalizatörlüğü
Empati, ilişki kurma, iletişim
İşbirliği, ekip liderliği, iletişim
Titizlik, başarma güdüsü, inisiyatif
Başkalarını geliştirme, empati, öz-bilinç
Tarzın en çok işe yaradığı durumlar
Bir krizden kurtulmak için gerekli ilk adımlarda veya problemli elemanlarla ilişkilerde
Değişiklikler yeni bir vizyon gerektirdiğinde veya berrak bir doğrultuya gerek duyulduğunda
Bir ekipteki çatlakları gidermede veya sıkıntılı koşullarda insanları motive etmede
Destek yada konsensüs oluşturmada veya deperli elemanlardan girdi almada
Yüksek motivasyonlu ve yetkin bir ekipten çabuk sonuçlar elde etmede
Çalışanların performanslarını yükseltmelerini sağlamada veya onlara uzun vadeli güçlü yanlar kazandırmada
İklim üzerinde genel etki
Olumsuz
En güçlü şekilde olumlu
Olumlu
Olumlu
Olumsuz
olumlu  • Tüm tarzlarda ustalaşmış liderler en iyi iklimi ve iş performansını elde eder.
İhtiyaç Duyduğunuz Dikkati Elde Etmek:
1. insanlar sağ kalmak için boğuşmaya hazır bir donanıma sahiptir; bunu kendi yararınıza kullanın.
2. insanlar doğal olarak rekabete eğilimlidir; bunu da kendi yararınıza kullanın.
3. insanların dikkatini çekmek için parlak nesneler kullanın
4.insanlar kendilerini işin içinde görmek isterler, dolayısıyla bunun gerçekleşmesine yardımcı olun
5.berrak bir mesajın sıklıkla tekrarlanması ve çeşitli iletişim kanallarıyla iletilmesi sağlanmalıdır
...


kn: Harvard Business Review "Lideri Lider Yapan Nedir?"

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım