İlk Türk Bayrağı

III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid adı altında gelişen askeri modernizasyonun yapıldığı dönemde Türk devletinin resmi sembolü olarak kırmızı beyaz ay yıldızlı bayrak da kullanılmaya başlandı. İlk şekliyle bayraktaki yıldız sekiz köşeli idi. Sultan Abdülmecit döneminden itibaren beş köşeli yıldız kullanılmaya başlandı. Ay yıldızlı kırmızı bayrak, 1793 yılı sonrası bütün Osmanlı dönemi boyunca devletin resmi bayrağı olmaya devam etti ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etti.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım