YaşarKemal-İntibahtan...

...
 İnsan her adımını mezardan uzaklaşmak için atar. Gene her adımda mezara bir adım daha yaklaşır. [Nitekim her nefesini hayatını uzatmak için alır. Gene her nefeste hayatından bir nefeslik zaman eksilir.]
...
 Hicrile çifte nehr-i revân gözlerim
 O nihâli hayli zamân oldu gözlerim
(Ayrılıkla akan çifte nehir [oldu] gözlerim
 O fidan boyluyu epey zamandır gözlerim)
...
 Yaktın ey âteşzen-i ârâm yanmış gönlümü
 Nev-heves kıldın şu kendinden usanmış gönlümü
(Ey erinci yakan sevgili, gönlümü yaktın.
 Şu kendisinden usanmış gönlümü yeni hevesler ister hâle koydun. )

...
 Yâre küstâhâne dil arzetti dâg-i sineyi
 Ateşîn pirâhen oldu germî-i haclet bana
(Gönül, göğsündeki yarayı yâre küstahça gösterdi.
 Utanmanın verdiği sıcaklık bana ateşten bir gömlek oldu.)

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım

Guerilla Marketing definition & examples