nanoplatform

EasyJet nanoteknolojiyi ilk kez yolcu uçaklarýnda kullanarak uçuþlardaki emisyon oranýný azaltmayý hedefliyor. 1995’teki kuruluþundan bu yana easyJet daima en az maliyete en yüksek verimliliði saðlamayý hedef alan easyJet ile uçan yolcular hem düþük bilet ücretlerinden yararlanýyor hem de çevreye daha az karbon ayak izi salýyor.


Bugüne kadar Amerikan askeri, itfaiye, polis ve cankurtaran helikopter ve uçaklarýnda kullanýlan, uçaða ekstradan sadece 4 oz (113.40 gram) aðýrlýk yükleyen, ultra ince polimer kaplama sayesinde yüzde 2’ye varan oranda yakýt tasarrufu saðlanabiliyor.


Şu anda 8 uçaða uygulanan bu kaplama 12 aylýk bir deneme sürecine tabi tutuluyor. Bu uygulama sayesinde easyJet yolcularýnýn, ayný tip uçakla ayný mesafeyi kat eden diðer yolculara oranla yüzde 22 daha az emisyon salgýlayacaðý belirtiliyor.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım