Küresel Toplum

Yaşlılığın finansmanı:
Giderek yaşlanan nüfus gelişmiş hatta gelişmekte olan ülkeleri tehdit ediyor. Ülkeler iyi tasarlanmış sürdürülebilir bir temel inşa etme ve sürdürülebilir emeklilik sistemleri  üretme çabasındadır.
Yoksulluğun azaltılması ve finansal katılım yoluyla büyüme:
Kapsamlı yoksulluğu azaltma programları, teşvikler; ürün ve hizmeti doğru yerlere ulaştırma toplumların gelişmesi adına önemlidir.
Sürdürülebilirlik ve küresel yönetişim:
Dünya nüfusunun hızla artması, tüketim talebinin büyümesi, doğal sermayemizin hızlı bir biçimde yok olması ve derinleşen yoksullukla gelen kent, toplum sorunları topluma tehdit oluşturuyor. Bu sorunların çözümünü içinde barındıran, ekonomik refah, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yönetim gerekliliği.
İnternetin geleceği ve siber güvenlik:
web üzerindeki kötü yazılımların ve hacker faaliyetlerin azaltılması.
sanal kimlik kullanımı ve e-ticaretin yaygınlaşması ile daha güvenilir bir alt yapı oluşumu küresel toplumun geleceğine etki edecektir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım