Küresel Ekonomi

Finansal krizden önce, çoğu merkez bankası, tüketici fiyatı enflasyonunu düşük ve sabit tutmaya odaklanıyordu ve enflasyon hedefine ulaşmanın temel aracı olarak kısa vadeli faiz hadlerine başvuruyordu. Her ne kadar pek çok merkez bankası sistem riski ve bankacılık konularını ele alsalar da, çoğu merkez bankası, fiyat istikrarı ve bankacılığın denetimi konularını kapsamlı bir biçimde incelemiyordu. Çoğu örnekte, merkez bankalarının ilgili bölümleri arasında fiilen demir duvarlar örülmüş gibiydi, ya da merkez bankaları bankacılığın denetimi alanındaki sorumluluklarını diğer devlet kurumlarıyla paylaşıyordu. Diğer taraftan kamu borcu, yaşlanan bir nüfusa sahip ülkelerde özellikle hızlı bir biçimde yükseliyor ve toplumun sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği konusundaki güvenini sarsıyor. Yüksek kamu borcunun ve bunun sonucu olarak devlet tahvillerinin değer yitirmesinin, yeni bir krize yol açabileceği ortada. Ekonomik büyümenin genel kabul gören tahminlerin üstüne çıkmayı başaramaması durumunda artan devlet borcu pek çok ülkede ciddi sorunlara yol açacak.
Ülke ekonomilerini etkileyecek diğer unsurlar;
Ticaret sermaye akımlarını dengelemek,
Kayıt dışı istihdama karşı benimsenecek strateji. İşsizlik ve yoksulluğun önemli bir nedeni haline gelebilir. Bu sebeple tutarlı, verimliliği ve emeği kollayacak bir yol haritası çizilmelidir.
Kırsal bölgelerdeki kalkınma programı, özellikle kadınların bilgilendirilmesi, finanse edilmesi bölge istihdamının arttırılması,
Teknolojik yatırımlarla uluslararası pazarda büyüyecek büyüyen şirketler kurabilmek.

Yorumlar

  1. Bugün Amerika'da özel işletmelerin yüzde 40'ı kadınlara ait. Bu sadece Amerika'da böyle değil; Çin'de de bu oran yüzde 40. Kadınların iyi eğitim görmesi ve ekonomik gelişmenin toplumun her tabakasına yayılması daha güçlü bir ülke ekonomisi için en gerekli kriterdir.
    Amerika ve Çin, başarılı kadınların istihdama yapacakları katkının örneği olarak gösterilebilir.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım