Türkiye ve Enerjinin Geleceği


*KALDER üyelerinin ve Enerji Bakanı Müsteşarlığının birlikte olduğu toplantıda tartışılanlar
 
...
Türkiye, Çin'den sonra enerji talebi en çok artış gösteren ülke. Bakanlık şu anda 53 bin Megawat olan kurulu gücümüzü 2023 yılına kadar 100 bin Megawat'a çıkarılmasını hedefliyor. Bu süreci sağlıklı yaşayabilmesi için Türkiye'nin yılda ortalama 8-10 milyar dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Bunun da ağırlıklı olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Son yıllardaki gelişmeler bu konuda umut veriyor. 2002 yılında enerjide özel sektörün payı  %34 iken 2011 yılında %52'ye yükselmiş durumda. Akanlığın 2015 yılı beklentisi özel sektör payının %75'e yükselmesi. Şu anda inşa halinde olan termik, hidro elektrik ve diğer yenilebilir enerji santrallerinin sayıları 717'ye ulaşıyor. Bunların inşasının tamamlanmasıyla bugünkü toplam gücümüzün %63'üne eşdeğer üretim sağlanacak.
Bakanlık ilk Nükleer santralı 2018 yılında Mersin Akkuyu'da devreye sokmayı planlıyor. 2023'e kadar enerji toplamının  %5'inin nükleerden sağlanmasını amaçlıyor. Ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynak kullanımının ve hidrolik dışındaki yenilenebilir kaynaklardan yararlanmanın artırılması için projeler ortaya koymaya çalışıyor. Ancak, bunun zamana ve zemine bağlı gelişmeleri içereceğinin de altını çiziyorlar. Enerjinin bugünkü yapısı %26 yerli kaynak, %74 ithalden oluşuyor. İthal içinde  %41 petrol ve  %40 doğalgaz %81'lik paya ulaşıyor.
Enerjide yıllık büyüme talebi, büyümenin 1.5 katı olarak düşünüldüğü için büyüdükçe enerjide büyümemiz ve enerjide büyümek için de bu alana yatırım yapmamız gerekiyor. O dönemde önümüzdeki dönemde "Enerji gündemle yaşamak zorunda" olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ancak bu alanda yerlileşmeye giderken, doğayı tahrip eden, doğal yaşama zarar veren vahşi bir tavırdan uzak durmamız gerekiyor. Bu alanda son dönemde özellikle Doğu Karadeniz'de birçok olumsuz örnek, yerel protestolara ve mahkemelik girişimlere yol açmış durumda...

***

not: Enerji üzerine vurgulanan noktaları güncellemek ve ülkemiz için planlanan gidişatı paylaşmak üzere blogladım..

Kn: Osman Arolat, Dünya gazetesi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım