Karakter Pin Kodu
Pin kodunda, aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi sekiz hane var. Örnek bir doğum tarihiyle bütün hanelerin nasıl hesaplandığını göreceğiz. Her haneyi hesaplarken de o hanenin neleri ifade ettiğinden kısaca bahsedeceğiz. Pin kodunu hesaplarken kullanacağımız sayıları birbirleriyle toplayarak tek haneli bir sayıya indirgememiz gerekiyor. Örnek tarihimiz 31.12.1987. Şimdi bu hanelerin nasıl hesaplandığını ve neleri ifade ettiğini görelim.
KİŞİLİK: Birinci hanedeki kişilik rakamı doğum gününden elde edeceğiz. Örneğimizde bu sayı 31 olduğu için  1+3=4 şeklinde olacaktır. Eğer doğum günümüz tek haneli bir rakamsa olduğu gibi bırakacaktık. Mesela ayın 8’inde doğan birinin kişilik rakamı 8 olacaktır. Bu hanede kişinin çevre tarafından nasıl algılandığı ve kendini yansıtma biçimi ifade edilir.

SOSYAL BİLİNÇ:Birince satırın ikinci hanesindeki rakamı doğduğumuz aydan elde edeceğiz. Örneğimizde 1+2=3 şeklinde olacaktır. Toplumla olan ilişkilerimizi belirleyen hane budur.

KÜRESEL BİLİNÇLİLİK: Doğum yılından elde edeceğimiz bu rakam dünyayı algılayış biçimimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam 1+9+8+7=25, 2+5=7 olacaktır.

YAŞAM DÖNGÜSÜ: Birinci satırda elde ettiğimiz ilk üç hanenin toplanmasıyla elde edilen bu rakam yaşantımızdaki değişim dönemlerinde nasıl davranmamız gerektiğini gösterir. Örneğimizde bu rakam 4+3+7=14, 1+4=5  şeklinde olacaktır.

DERS: Birinci satırın son hanesi olan  bu hane “kişilik” ve “yaşam döngüsü” hanelerinin toplanmasıyla elde edilir ve bu hanede bulunan rakamın olumsuz özellikler düzeltilmesi ya da iyileştirilmesi gereken özellikleri ifade eder. Bizim bu hanemizdeki rakam 4+5=9 olacaktır.

İÇSEL BENLİK: “Kişilik” ve “sosyal bilinç” hanelerinin toplanmasıyla elde edilen bu rakam bilinç altındaki kişiliğimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam 4+3=7 olacaktır.

İÇSEL ÇOCUK: Bu hanedeki rakam “sosyal bilinç” ve “küresel bilinçlilik” rakamlarının toplanmasıyla elde edilir ve idealize edilmiş kişiliğimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam3+7=10, 1+0=1 olacaktır.

RUH DUYGUSU: İkinci satırdaki iki hanenin yani içsel çocuk ve içsel benliğin toplanmasıyla elde edilen bu rakam bir işi yaparken yansıttığımız ruhsal hali gösterir. Bizim örneğimizde bu rakam 7+1=8 olacaktır.
Kişilik: 4
Sosyal Bilinç: 3
Küresel Bilinçlilik: 7
Yaşam Döngüsü: 5
Ders: 9
İçsel benlik: 7
İçsel çocuk: 1
Ruh duygusu: 8

BİR
Lider, yaratıcı, eleştiriye tahammülsüz, kontrol edici, çabuk parlayan ve sönen insanlardır. İletişim ve eğitim alanında başarılı olurlar. Adalet duyguları gelişmiştir. Onların yönetmesine izin verildiği sürece çok yufka yüreklidirler.

İKİ
Genel olarak çok verici, kendilerinden çok karşısındakileri düşünen, ailelerine düşkün, temkinli ve sezgisel insanlardır. Mükemmel ebeveynlerdir. Sevdiklerine aşırı düşkün ve koruyucudurlar.uyum yetenekleri çok gelişmiştir ve sezgiseldirler.

ÜÇ
Organize, fanatik, tutkulu, ciddi, inatçı ve istediklerini elde etmek için düşmanca davranmaktan çekinmeyen insanlardır. Detayları görmek konusunda çok başarılıdırlar. Kolay uzlaşmazlar ve inandıkları konusunda sonuna kadar savaşırlar.

DÖRT
Doğruluğu dürüstlüğü temsil eder. Ani değişiklikler göstererek çevresindekileri şaşırtabilirler. Tanımlanması güç insanlardır. Kendilerine özgü bir tarzları vardır. Davranışları göze çarpacak denli farklıdır. Sorumluluk duyguları gelişmiştir.

BEŞ
Zihinsel ve fiziksel olarak sürekli hareket halindedirler. Mizahi, dışa dönük ve yenilikçi insanlardır. İletişimle ilgili ve zekalarını kullanabilecekleri mesleklerde başarılı olurlar. Duygudan çok mantıkla hareket ederler.

ALTI
Sevecen, romantik ve sosyal insanlardır. Gösterişli ve titizdirler. Para konusunda aşırı uçlardadırlar. Kaba ve gürültücü insanlardan hoşlanmayan bu insanlar tam birer salon insanıdırlar.

YEDİ
Duygusal, yaratıcı, mahremiyetlerine düşkün insanlardır. Güvensizliklerinden kaynaklanan gelecek korkularını para biriktirme yoluyla aşmaya çalışırlar. Elde edilmesi zor insanlardır fakat ilişkiye girdikleri insana gerçek bir bağlılık gösterirler.

SEKİZ
Sabırlı, başarılı, azimli insanlardır. Çocukluk dönemlerinden kaynaklanan güvensizliklerinden dolayı yoğun bir şefkat ihtiyacı hissederler. Üretken insanlardır. Zarif yüz hatları olan bu insanlar ilerleyen yaşlarında da genç görünürler.

DOKUZ
Saf, masum, kolay güvenen ve çocuksu özellikler sergileyen bu insanlar inanılmaz sezgi güçleri sayesinde sanılanın aksine kolay kandırılabilen insanlar değildirler. Kendilerine güvenli görünmelerine rağmen onaylanma ihtiyacı duyarlar.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder