Zen felsefesi-Bir ustanın ruh hali

Muga; ustalık halini tasvir eden bu kelime, bir insanın iradesiyle hareketi arasında kıl kalınlığında bir aralığın dahi bulunmadığı, dünya ile ilgili veya dini bir hayatı ima eder. Tıpkı elektrik akımının, pozitif kutuptan negatif kutba doğrudan doğruya geçmesi gibi. Ustalığa ulaşmamış insanlarda ise, iradeyle hareket arasında iletken olmayan bir perde vardır. Bu perde insanın kendisini gözleyen benliği, insanın kendisine müdahale eden benliği dir. Özel bir terbiye ile eğitildiği zaman usta artık yapmakta olduğu şeyi hissetmeksizin yapacaktır. Devre açılmıştır, hareket gayret sarf edilmeden yapılmaktadır ve istikametini bulmuştur. Yapılan iş, bireyin kafasında çizdiği tablonun eksiksiz bir kopyasıdır.kn: krizantem ve kılıç

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

McDonald's ın vizyonu

Guerilla Marketing definition & examples

Vücut Geliştirme Hareketleri: göstermeli anlatım